Tag: dinengdeng

Bulaklak ng Kalabasa – Dinengdeng na May Sitaw

Bulaklak ng kalabasa or squash flowers and tops na may sitaw ay masarap na dinengdeng. Lalo na kapag maraming mga buto-butyo ng sitaw…napakalasa nito! Dagdagan pa ng pritong isda at may sawsawang kamatis at bagoong. Pudo nga Ilocano nga makan! A very Ilocano meal indeed!

Read more

Dinengdeng nga Dukep

Dinengdeng nga dukep, we call it dukep in my province, sabsabidukong or sabidukong for some Ilocanos, and others call it also as bagbagkong is an edible, wild, vine flower which serves as a main ingredient in many Ilocano vegetable dishes especially in dinengdeng.

Read more

Dinengdeng Buridibod nga Paltong with Fried Fish

Dinengdeng buridibod nga paltong (Stewed Long Beans Tops with Fried Fish-Native Ilocano Dish). Dinengdeng or inabraw is a native ilocano dish where different native/local vegetables are combined flavored with fish bagoong plus fried or grilled fish.

Read more

Dinengdeng Buridibod nga Marunggay, Bungon ken Katuday

Dinengdeng Buridibod nga Marunggay, Bungon/Alukon ken Katuday. Buridibod is the term we, Ilocanos, use when a dinengdeng or inabraw (Ilocano, soupy dish with mix of different kinds of vegetables plus fried or grilled fish, flavored with bagoong or fish sauce) uses kamote (sweet potato) as the main ingredient.

Read more

Dinengdeng na Bunga ng Singkamas

Dinengdeng na bunga ng singkamas o dinengdeng ken sinamapalukan nga bunga ti lingkamas or in English, it can be translated as stewed jicama or yam bean or Mexican turnip fruit.

Read more

Dinengdeng-Sinampalukang Puso ng Saging at Bunga ng Singkamas

Dinengdeng-Sinampalukang Puso ng Saging at Bunga ng Singkamas (Stewed Banana Blossom and Jicama Fruit Soured with Tamarind Fruit – Native Ilocano-Filipino Dish)

Read more