Tag: jicama fruit

Dinengdeng na Bunga ng Singkamas

Dinengdeng na bunga ng singkamas o dinengdeng ken sinamapalukan nga bunga ti lingkamas or in English, it can be translated as stewed jicama or yam bean or Mexican turnip fruit.

Read more

Dinengdeng-Sinampalukang Puso ng Saging at Bunga ng Singkamas

Dinengdeng-Sinampalukang Puso ng Saging at Bunga ng Singkamas (Stewed Banana Blossom and Jicama Fruit Soured with Tamarind Fruit – Native Ilocano-Filipino Dish)

Read more