Home » tinolang manok with siling labuyo tops

Tag: tinolang manok with siling labuyo tops

tinolang manok na may dahon ng amapalaya

Tinolang Manok (Filipino – Ilocano Recipe)

The common vegetables added in tinolang manok are papaya, malunggay leaves and “siling labuyo leaves/tops”.

Read more